O nás

01110010 01101111 01101011 01101111 01110110

Vážení zákazníci, vážení partneri,

naša spoločnosť SPOJNET - spoločnosť s ručením obmedzeným začala podnikať na trhu informačných technológií od roku 2010. Významnú časť nášho portfólia tvorí oblasť zabezpečenia komplexnej prevádzky informačne komunikačných technológii (ICT).

Základné procesy v našej spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility našej obchodnej činnosti a za účelom maximálnej ústretovosti voči nášmu zákazníkovi. Vo svojej činnosti kladieme permanentný dôraz na kvalitu všetkých činností. Navrhujeme, implementujeme, zabezpečujeme servisné služby a podporujeme všetky vaše ICT potreby, a to od hlasových cez dátové a obrazové až po mobilitu, bezpečnosť a aplikácie. Poskytujeme riešenia v oblasti komunikácie a spolupracujeme s najlepšími svetovými poskytovateľmi technológií, aby sme mohli našim zákazníkom a ich spoločnostiam prinášať čo najväčší úžitok. Profilujeme sa aj ako konzultačná spoločnosť zameraná na prevádzku a manažment ICT. Špecializujeme sa na hľadanie optimálnych riešení pomocou dôkladnej analýzy požiadaviek a použitia najmodernejšej technológie. Dôležité sú pre nás výsledky spojené s Vašou spokojnosťou.
Teóriu a aplikáciu projektového manažmentu rovnako ako aj technológiu chápeme iba ako nástroje na dosiahnutie Vašich cieľov. Odhodlanie a skúsenosti našich konzultantov nám pomáhajú riešiť problémy Vašich spoločností. Naši konzultanti sú vždy profesionálni, lojálni, diskrétni a spoľahliví. Sú tu pre Vás, aby Vám pomohli definovať, analyzovať a optimálnou cestou dosahovať Vaše ciele.
Poslaním našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou hodnotou v oblasti prevádzky informačne komunikačných systémov, budovania ICT infraštruktúry, technologických aplikácií a bezpečnosti v súlade s požiadavkami legislatívy SR, EÚ, medzinárodnými štandardmi a najlepšími svetovými praktikami. Ďalej poskytujeme služby v oblasti informačne komunikačných technológiách s analyticky - konzultačnou činnosťou.

Ponúkame progresívne riešenia s využitím nových znalostí a technológií, ktoré používateľom umožnia rýchly a pružný prístup k riešeniu zložitých problémov vo výrobe, obchode a službách. Cieľom je podporiť trvalé zlepšovanie výkonnosti organizácií a efektívne rozhodovanie manažérov na všetkých úrovniach riadenia.

S úctou viac ako 11 rokov,

SPOJNET s.r.o.

 

Made in SPOJNET